رانندگان شرکت واحد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بحق شان روز یکشنبه ششم اسفند چراغ اتوبوس را روشن می کنند

مدیریت شرکت واحد در سال جاری تهاجمات وسیعی نسبت به قطع مطالبات بحق کارگران کرده است. مطالبات مربوط به شارژ کارت اعتباری، لباس فرم رانندگان و لباس کار کارگران تعمیرگاه و توقفگاه، ارتقاء گروه رانندگان همچنین تسهیلات بلاعوض مسکن برای اکثریت رانندگان معوق شده است. و رانندگان و کارگران در این زمینه اعتراضات جدی دارند. بنابراین سندیکا بنا به درخواست رانندگان و کارگران از همه رانندگان دعوت می کند؛ در روز یکشنبه ششم اسفند در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات رانندگان و کارگران چراغ های اتوبوس های خود را در طی روز روشن نمایند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.