گزارش اجمالی از برگزاری تظاهرات ایستاده در شهر برن سوییس برعلیه رژیم اسلامی ایران

گزارش اجمالی  از برگزاری تظاهرات برعلیه رژیم اسلامی ایران علیه  چهل سال سرکوب وبی حقوقی کارگران وزحمتکشان ایران ….

335

جنبش کارگری چگوارا:

گزارش اجمالی  از برگزاری تظاهرات برعلیه رژیم اسلامی ایران علیه  چهل سال سرکوب وبی حقوقی کارگران وزحمتکشان ایران

بنا بر فراخوان اتحاد نیـــروهای دمکـــراتیــک ایـــرانی ـ سوئیس بر مینای ” حمایــت از قیام مـــردم بپاخاسته ایــران و علیه چهار دهه حاکمیت اختناق و سرکوب گسترده جمهوری اسلا می” ! یک تظاهرات ایستاده  در شهر برن سوییس انجام شد. جنبش کارگری چگوارا نیز وظیفه خود دانسته صدای اعتراض کارگران وزحمتکشان ایران را بگوش این بخش از  جهانیان رسانده و خواستار جلب همبستگی جهانی با این اعتراضات شود .

روز شنبه ۱۰_۰۲_ ۲۰۱۸  ازساعت ۱۴ الی ۱۶ در میدان کازینو پلاتز شهر برن سوییس حرکت اعتراضی موفقی برگزار گردید .در این حرکت اعتراضی تعداد قابل توجهی از پناهندگان سیاسی ، سازمانها واحزاب مختلف مخالف جمهوری اسلامی شرکت داشتند  که هر کدام مطالب وبیانه وقعطنامه خود را بزبانهای آلمانی ،کردی وفارسی قرائت نمودند . مطالب همه افشاگر فریبی بود که کارگران وزحمتکشان ایران از حکومت موجود در سالهای ۵۶ و ۵۷ بخاطر نداشتن تشکلات طبقاتی بدنبال وعده های پوچ سران این رژیم برای خلاصی از حکومت مزدور وسرکوبگر شاه نزدیک به چهل سال گرفتار آن شده اند .که متاسفانه بر اساس این فریب تاریخی روزگار کارگران وزحمتکشان ایران سیاه بود سیاهتر شد!

جنبش کارگری چگوارا که با پرچم سرخ وعکس چگوارا در این حرکت اعتراضی حضور داشت مورد توجه بسیاری از جوانان و فعالین سیاسی قدیمی قرار گرفت ! جایگاه ما چشم هر رهگذری را بسوی خود میکشاند واین نشانه  انترناسیونالیستی ورادیکال بود ن این حرکت اعتراضی علیه رژیم جنایتکار وغارتگر جمهوری اسلامی ایران در نزد نظاره گران بود.جالب توجه این بود که بسیاری از رهگذران درون جمع ما آمده و به نشانه همبستگی با مبارزات مردم ایران وخواستار برافراشتن پلاکار های ما ودیگر جریانات شرکت کننده بودند !این نشانه همبستگی های ملموس وانسانی باعث قوت قلب هرچه بیشتر شرکت کننده گان در این حرکت اعتراضی بود .

یک حرکت نمادین توسط شیر زنان شرکت کننده در همبستگی با زنان مبارز ودلیر ایران بعنوان دختران انقلاب انجام گرفت که توجه زیادی را بخود جلب نموده بود .
یک نکته منفی در این روز اتفاق افتاد که پلیس سوییسی محافظ این حرکت اعتراضی با قرا دادن یک ترن در یک خط طولانی قصد داشت فاصله ای بین ما ورهگذاران ایجاد کرده ودر واقع ما را ایزوله نماید! که با اعتراض شدید برگزار کنندگان روبرو شد که مجبور به حرکت دادن ترن و باز نمودن فضا برای رساندن صدای اعتراض ما شدند.

شعارهای زیادی بزبانهای آلمانی ، کوردی ، فارسی  که همگی فریاد برای نابودی رژیم جنایتکار اسلامی بود.همچنین تشکلات مستقل کارگری ،دانشجویی ،معلمان واتحاد آنها  خواست شرکت کننده گان بود ، آزادی کارگران زندانی  و زندانیان سیاسی شعاری که هیچوقت ودر هیچ مناسبتی فراموش نخواهد شد نیزاز اصلیترین شعار ها بود.

بیانیه جنبش چگوارا نیز در مورد شکست قیام ۲۲ بهمن و توضیهی در مورد غارتگری وسرکوب در هر دو رژیم  جنایتکار وغارتگر شاهنشاهی و اسلامی بین حاضرین توزیع  شد ، وهمچنین قرائت گردید که مورد تحسین شرکت کنندگان قرار گرفت.
روز یکشنبه ۱۱_۰۲_۲۰۱۸ روزنامه اصلی وسراسری “برنر زایتونگ ” گزارشی از این تظاهرات به همراه عکس انتشار داد که نشانگر اهمیت این تظاهران بود. (همراه این گزارش بیانیه جنبش کارگری چگوارا وعکسی از روزنامه سویسسی را مشاهده نمایید.
این برنامه در یک فضای دمکراتیک و نظم خواصی پیشرفت که جای تشکر از برگزار کنندگان آن دارد.

نابود باد سرمایه داری غارتگر ونظام حامی آن در ایران
زنده باد آزادی ،برابری و عدالت اجتماعی (سوسیالیسم)
۱۲٫۰۲٫۲۰۱۸ سوییس
جنبش کارگری چگوارا

337

337

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.