تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی

تظاهرات در میلان برای آزادی رضا شهابی، برای آزادی فعالین کارگری و برای آزادی اعتراض در ایران، ایتالیا و سراسر جهان
میلان، شنبه ۳ فوریه ۲۰۱۸ ….

میلان، شنبه ۳ فوریه ۲۰۱۸
PIAZZALE LOTTO, ANGOLO VIA MONTE BIANCO (نزدیک کنسولگری ایران)
از ساعت ۱۵٫۰۰ تا ۱۷٫۰۰ است

رضا شهابی راننده اتوبوس و فعال سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه از  ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت شده و تا به امروز در زندان اوین در حبس می باشد. مقامات ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون بارها کارگران مبارز اتحادیه های مستقل کارگری را مورد آزار و اذیت، اتهام، دستگیری و محکومیت قرار داده اند. علاوه بر رضا شهابی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، فعالین کانون صنفی معلمان، هنوز در زندان هستند.

حکایت از میان برداشتن سیستماتیک فعالین مبارز اتحادیه های کارگری ایران، که رضا شهابی یکی از نمادهای آن است، بسیار قابل توجه و مورد تامل است.

در ایتالیا نیز شاهد حملات گسترده تر به آزادی اعتصاب و اعتراض …و بیکاری و بی تامینی شدید هستیم…. فقط سازمانیابی و آمادگی کارگران می تواند سرکوب جهانی سرمایه را متوقف کند؛ سازماندهی و آمادگی ای که باید در سطح کشوری و بین المللی پاسخ دهد و اشکال پایه ای مبارزه یکپارچه سیاسی و طبقاتی را بسازد.

“جبهه مبارزاتی نه به ریاضت اقتصادی” به فراخوان “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران” و “شبکه همبستگی و مبارزه اتحادیه های کارگری بین المللی” پاسخ مثبت می دهد و از زنان و مردان، تشکلات اتحادیه ای و سیاسی، انجمن ها، جنبش ها و مخالفین استثمار کارگران و مدافعین حق آزادی  بیان و مخالفت، می خواهد که در این تظاهرات به تاریخ ۳ فوریه در شهر میلان شرکت نمیاند.

لینک به متن اصلی:
https://www.workers-iran.org/saturday-3-february-milan-all-in-front-of-the-iranian-consulate-hands-off-reza-shahabi-hands-off-all-the-union-activists
—————————————————————–

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://www.facebook.com/IASWI
https://twitter.com/IASWIinfo

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.