گزارشگران: ویدا موحد به خانه بازگشت اما زنان آزاده کشورمان هنوز در بندند – موج جدید دختران خیابان انقلاب

همانطور که پیش از این اشاره کردیم نمایش ضد حجاب اجباری و اعتراض به تبعیض جنسیتی و زن ستیزی که با ویدا موحد آغاز شده بود, ادامه یافته است و طی مدت کوتاهی چندین دختر جوان نیز روسری های اغلب سفید خود را پرچم اعتراض کردند.

همانطور که پیش از این اشاره کردیم نمایش ضد حجاب اجباری و اعتراض به تبعیض جنسیتی و زن ستیزی که با ویدا موحد آغاز شده بود, ادامه یافته است و طی مدت کوتاهی چندین دختر جوان نیز روسری های اغلب سفید خود را پرچم اعتراض کردند. یکی از این دختران بر همان سکویی ایستاد که ویدا ایستاده بود. خیابان سیدخندان نیز امروز دوشنبه شاهد این نمایش از سوی یکی از دختران بود. در شهر مشهد نیز مشابه این اعتراضات روی داده است.تصاویر خود گویا هستند. ضمنا مطلع شدیم که ویدا موحد آزاد شده است. خبری که هنوز بطور رسمی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تایید نشده است.از سرنوشت دختر جوان ۱۸ ساله دیگر که در گزارش سازمان عفو بین الملل قید شده است اطلاعی در دست نیست. اگر چه این مادر شجاع ۳۱ ساله دیگر در زندان نیست اما از چگونگی آزادی وی و شرایط آن اطلاعی در دست نیست.بویژه اینکه نیات و کردار تبهکارانه مرتجعین مذهبی حاکم موید این نکته است که زنان آزاده کشورمان هیچگاه از امنیت اجتماعی برخوردار نبوده اند.

با حمایت از این دختران و زنان ازاده از حقوق آنان دفاع کنیم.

فیلم – بلوار وکیل اباد مشهد
https://www.youtube.com/watch?v=icisLrvZa4g

300

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.