قوه قضاییه نام نماینده زن را از لیست نهایی نمایندگان بازدید کننده از زندان اوین حذف کرد

پیک ایران:
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در تویتر خود نوشت: درخواست بازدید از زندان اوین از سوی نمایندگان زن در مجلس دهم مطرح شد. در لیست نهایی هم نام یکى از نمایندگان زن از طرف مجلس قرار گرفت. اما روز چهارشنبه مطلع شدیم قوه قضاییه این نام را حذف کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.