رشد فروش خودروی رُنو به یاری بازارهای ایران و روسیه

گروه خودروسازی “رُنو” اعلام کرد که در سال ٢٠١٧ فروش جهانی خود را ۸٫۵ درصد افزایش داده است. شرکت خودروسازی “رُنو” در سال گذشتۀ میلادی رویهم ٣ میلیون و ٧۶٠ هزار خودرو فروخته است و افزایش فروش خودروهای این گروه به یاری بازارهای ایران و روسیه به دست آمده است. ….

رادیوفرانسه:
در بیانیه ای که شرکت خودروسازی “رُنو” به همین مناسبت منتشر کرده، آمده است که مناطق آسیایی در اقیانوس آرام و اروپا-آسیا عمده ترین مناطق توسعۀ فروش خودروهای گروه خودروسازی فرانسوی بوده اند. به این ترتیب، شرکت “رُنو” ۴ درصد بازار جهانی فروش خودرو را از آن خود کرده است. “کیلییو” پروفروشترین مدل خودروی “رُنو” در سال گذشتۀ میلادی بوده است.

گروه صنعتی “رُنو” دربرگیرندۀ مارک های “داسیا”، “آلپین” و “سامسونگ موتورز” و دارندۀ ۵٣ درصد سهام شرکت خودروسازی روسی “لادا” است. “رُنو” همچنین بزرگترین فروشندۀ خودروهای الکتریکی در اروپا است. بیش از ۴٩ درصد خودروهای “رُنو” خارج از اروپا به فروش می رسند. به بیان دیگر، دو سوم رشد شرکت خودروسازی “رُنو” در خارج از اروپا صورت گرفته است. در سال گذشتۀ میلادی شرکت “رُنو” ١۶۲ هزار خودرو در ایران فروخته و به این ترتیب فروش خود را در این کشور ۴٩٫٣ درصد افزایش داده است. قارۀ آمریکا فروش خودروهای “رُنو” ٩٫٩ صد و در آفریقا، خاورمیانه و هند ۸٫۴ صد رشد داشته است. گروه صنعتی “رُنو” در نظر دارد که فروش خود را تا سال ٢٠٢٢ به ۵ میلیون خودرو و درآمد خود را به ٧٠ میلیارد یورو برساند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.