ادامه بازداشت فعالین دانشجویى، کارگرى و مدنى

مهدی توپچی “فارغ التحصیل معماری و فعال کارگری دیروز از منزل خود در حوالی انقلاب توسط نیروهای امنیتی ربوده شده و از شرایط وى خبرى در دست نیست ….

به گزارش رادیو فرهنگ در ادامه موج سرکوب و بازداشت فعالین کارگرى و دانشجویى “مهدی توپچی “فارغ التحصیل معماری و فعال کارگری دیروز از منزل خود در حوالی انقلاب توسط نیروهای امنیتی ربوده شده و از شرایط وى خبرى در دست نیست ، همچین “سیاوش امجدی” دانشجوی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی که از دستگیرشدگان ۱۱ دیماه در محوطه دانشگاه میباشد خبرى در دست نیست ، روز گذشته نیز در شهر شازند ” ابراهیم نوشادى” توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شده است ، با توجه به اعتراض گسترده خانواده هاى بازداشت شدگان دانشجو منصور غلامى وزیر علوم از آزادی یک‌چهارم دانشجویان بازداشتی خبر داد و اعلام نموده وزارت علوم پیگیر وضعیت سایر دانشجویان بازداشتی است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.