جوانان ایرانی ساکن آتن به نشانه ی حمایت و همبستگی خود با قیام مردم ایران، پرچم جمهوری اسلامی را از داخل سفارت رژیم به زیر آورده و آن را به آتش کشیدند

امروز دوشنبه اول ژانویه سال ۲۰۱۸ جوانان ایرانی ساکن آتن به نشانه ی حمایت و همبستگی خود با قیام مردم ایران، پرچم جمهوری اسلامی را از داخل سفارت رژیم به زیر آورده و آن را به آتش کشیدند. ….

14

هموطنان عزیز!
امروز دوشنبه اول ژانویه سال ۲۰۱۸ جوانان ایرانی ساکن آتن به نشانه ی حمایت و همبستگی خود با قیام مردم ایران، پرچم جمهوری اسلامی را از داخل سفارت رژیم به زیر آورده و آن را به آتش کشیدند.
دوربین های مدار بسته ی سفارت را شکستند و تابلوی سفارت را تخریب کردند.

هم اکنون تعداد ۱۸ نفر از آنان در بازداشت پلیس امنیت یونان هستند و نماینده ی سفارت هم از آنان شکایت کرده است. فردا صبح دادگاهی این عزیزان در ساختمان ۱۶ دادگاه یونان برگزار خواهد شد.

از همه ی ایرانیان ساکن یونان تقاضامندیم تا با حضور خود در مقابل دادگاه یونان ساختمان شماره ی ۱۶ همبستگی خود را با این عزیزان نشان دهند.

بنده (( ریبوار قوبادی)) با چند نفر وکیل دادگستری صحبت کرده و پیگیر کارهای این عزیزان هستیم.

شما نیز ما را تنها نگذارید.

فردا سه شنبه ۲/۱/۲۰۱۸ ساعت یازده صبح در پارک ویکتوریا منتظر حضور شما هستیم. از پارک ویکتوریا همه با هم به سمت دادگاه یونان خواهیم رفت.

۱/۱/۲۰۱۸

آتن
اداره ی پلیس امنیت یونان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.