حمیدعظیمی فعال سیاسی و ریس ستاد روحانی در شهرستان شازند به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد. ….

به گزارش کلمه روز گذشته حمید عظیمی به دادسرای شازند احضار شده و دو اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به این فعال سیاسی تفهیم اتهام گشت. پس از تفهیم اتهام به این فعال سیاسی، او باصدور قرار وثیقه صدو پنجاه میلیون تومانی به زندان اراک منتقل شد.
یک روز پس از انتقال به زندان اراک، با تودیع وثیقه این فعال سیاسی از زندان آزاد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.