احسان مازندرانی پس از ٢ سال حبس آزاد شد


رادیوفرهنگ:
ملیحه حسینی، همسر احسان مازندرانی در اینستاگرام خود نوشت: “بعدازظهر امروز ، احسان مازندرانی روزنامه نگار و مدیرمسوول پیشین روزنامه فرهیختگان پس از ٢ سال حبس از زندان اوین آزاد شد.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.