نامه مهرانگیز کار خطاب به کانون وکلای دادگستری تهران

هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری تهران
به استحضار می رساند که یک وکیل شریف دادگستری دارد در زندان نابود می شود. اگر اسم ایشان یادتان نیست، به یادتان می اورم. نامش عبدالفتاح سلطانی است. ….

————————————————

هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری تهران
به استحضار می رساند که یک وکیل شریف دادگستری دارد در زندان نابود می شود. اگر اسم ایشان یادتان نیست، به یادتان می اورم. نامش عبدالفتاح سلطانی است. نه دزدی کرده، نه جاسوسی. همه تان می دانید. بدون ارتکاب جرم سالهاست زندانی است. لطفا فعالیت هایی را که برای رهایی او انجام داده اید و در جای یک نهاد صنفی از عضو خود و حقوق پایمال شده اش دفاع کرده اید برای مردمی که به شرافت و شجاعت اخلاقی و حرفه ای این رادمرد سوگند یاد می کنند شرح دهید. به هر دلیل که نمی توانید از حقوق صنفی اعضای ستمدیده کانون وکلا دفاع کنید، دلیل خود را روشن با مردم در میان بگذارید.

مهرانگیز کار
وکیل دادگستری در تبعید
مهرماه ۱۳۹۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.