رئیس سازمان بسیج زنان کشور: خواهران بسیجی طلبه با افکار فمنیستی مقابله کنند

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: مقابله با افکار فمنیستی به عنوان یکی از رسالت های مهم خواهران بسیجی طلبه در کشور است که باید روی این مساله تاکید جدی داشته باشند. ….

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بسیج جامعه زنان کشور، مینو اصلانی در دوره تخصصی هادیان سیاسی سراسر کشور به همت واحد خواهران بسیج طلاب با اشاره به وظایف خواهران طلبه بسیجی مبلغ افزود: جریان فمنیسم تهدید جدی ای برای جامعه بانوان به ویژه دختران جوان است و نقش خواهران طلبه در مقابله با این پدیده نامبارک، بسیار مهم و تاثیرگذار است. وی با اشاره به رسالت خواهران طلبه بسیجی اظهار داشت: شما باید به مسائل زن در غرب و جریان شناسی آن به صورت علمی و تخصصی به خوبی آشنا باشید.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور ادامه داد: جریان فمنیسم تهدید جدی برای جامعه بانوان به ویژه دختران جوان است و خواهران طلبه بسیسجی باید برای این موضوع تلاش های جدی داشته باشند. وی ادامه داد: بنابراین لازم است تا شما از آموزه های اسلامی، مبانی حقوقی زن در نظام اسلامی در برابر اشاعه افکار پوسیده غربی دفاع کنید و در مقابل اقدامات نهادهای وابسته به تفکرات فمنستی مقابله کنید تا این بحث ها به راحتی در جامعه بیان نشود و افراد کم اطلاع تحت تاثیر آنان قرار نگیرند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.