اژه ای: رئیس عرفان حلقه در شعبه هم عرض مجدد به اعدام محکوم شده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: طاهری رئیس عرفان حلقه در شعبه هم عرض محاکمه شده و براساس نظر قاضی به اعدام محکوم شده است. ….

به گزارش فارس،  اژه‌ای در ادامه صدوهفدهمین نشست خبری خود در خصوص حکم محمد علی طاهری گفت: شخصی به عنوان افساد فی الارض با استدلال دادگاه محکوم شده و در دیوان عالی کشور نقض شده و در شعب هم عرض با حضور وکیل و برگزاری چندین جلسه، دادگاه برگزار شده و همین قاضی هم به افساد فی الارض رسیده و در همین عنوان حکم صادر کرده که طبیعی است همین حکم هم قابل اعتراض است. اگر کسی نسبت به یک حکمی اعتراض داشته باشد، مجرای قانونی آن واضح و روشن است. قوانین موضوعه و قانون اساسی مسیر اعتراض به حکم را مشخص کرده است.

نه قوه قضاییه و نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه ای، اقدام نمی کند. بنابراین حکمی که صادر شده، قابل اعتراض است و اگر قطعی شد می توانم توضیح بیشتر بدهم و الان از ارائه توضیحات بیشتر معذور هستم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.