بهروز سورن: بهروز سورن: فروش یک سبد کلیه برای شوخی!

وقاحت رئیس اداره کار سیرجان اما حدی ندارد و این اطلاعیه جمعی کارگران را در حد شوخی ارزیابی کرده است. حامد هادیان ریاست اداره کاری را بر عهده دارد که نه تنها خود را  در دفاع از حقوق ابتدایی کارگران کارخانه مس چهارگنبد ملزم نمیداند بلکه با هر ابزاری از جمله به تمسخر کشیدن درد مشترک و مشکلات آنان به خوش رقصی برای حاکمان و سرمایه داران خصوصی میپردازد.  ….

دولت روحانی در چندسال اخیر هیچگونه تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نکرده است و حتی در این مدت فشار امنیتی و مالی بر کارگران و در واحدهای کاری و تولیدی افزایش یافته است

*****

فقر و تنگناهای معیشتی کارگران ایران بمرور و بیشتر و بیشتر وارد فازی جدید و اسفبار میشود. تعویق در پرداخت حقوق کارگران در واحدهای تولیدی هنوز موجود, امروزه بعنوان یک معضل عمومی کارگران مطرح است. اعتراضات کارگری به نبود امنیت شغلی و زندگی زیر خط فقر از یک سو و از طرف دیگر عدم پرداخت حقوق ماهانه و حق بیمه و مزایای دیگر با سرکوب, شلاق و اخراج مواجه شده و میشود و در بسیاری از موارد اقدام علیه امنیت ملی نامیده شده و فعالین کارگری و نمایندگان سندیکایی انان را به زندان های مخوف و احکام طویل المدت محکوم می کنند.

بدین شکل حاکمان این جمعیت میلیونی از مردم کشورمان را به استانه سقوط و فلاکت مضاعف سوق داده اند. در این شرایط غیر انسانی خانواده کارگران نیز بموازات آنان مزه تلخ بی عدالتی را می چشند. حقوق ناچیز کارگران برای گذران مخارج سنگین و هزینه های سرسام آور زندگی در جمهوری اسلامی کفایت نمی کند و بدین ترتیب علاوه بر مشاغل دوم و حتی سوم موازی آنها کودکان آنان نیز ناچار به ورود به بازار کار غیر رسمی میشوند.

شکلیابی و گسترش پدیده کودکان کار پر ارنباط با وضعیت و مناسبات کاری در جامعه است و همانند داغ ننگی بر پیشانی سران جمهوری اسلامی مانده است و با عملکرد سودجویانه و وقیحانه کارفرمایان در بخش های خصوصی بر عیار آن افزوده میشود. بر طبق آخرین اخبار و گزارشات سیصد کارگر کارخانه مس چهارگنبد با نصب پلاکارد اعلام کرده اند که حاضر به فروش کلیه های خود هستند. این اقدام جمعی در شرایطی صورت گرفته است که این کارگران ماهها حقوق عقب افتاده دارند و برایشان گرداندن چرخه زندگی حداقلی نیز دیگر امکان پذیر نیست.

وضعیت فاجعه بار محیط های کاری چه بلحاظ معیشت و چه از زاویه امنیت شغلی بیداد میکند و آمارها ی رسمی و غیر رسمی از ابعاد آن باورنکردنی است. بر اساس گفته های حکومتمداران پدیده چرکین تعویق پرداخت حقوق ماهانه کارگران نیمی از واحدهای تولیدی و شرکت های سراسر کشور را دربر می گیرد. اقدام به خودکشی, خودسوزی, خودزنی و کلیه فروشی نه از روی انتخاب کارگران که از پنجره اجبار دیده میشود. فریادی است پر از آه و درد از سوی شریف ترین شهروندان کشورمان که کورسویی از عدالت را میجویند و امروزه آخرین وسیله موجود در اختیارشان را که همانا فروش اعضای بدنشان است بکار می بندند.

هم اکنون بسیاری از نمایندگان و فعالین کارگری, معلمان و دانشجویی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان ها بسر میبرند حال آنکه اعتراضات به حق انها در زمینه های صنفی طرح و مطالبه گشته است. چنانچه در نظر بگیریم که فقر و فلاکت, بیکاری و بی آیندگی مادر بیماری های عدیده ای از جمله بیماری های روحی و افسردکی است و بخش بزرگی از این مبتلایان به پدیده خودکشی  فکر می کنند و در برخی موارد نیز به آن دست میزنند سپس میتوانیم ابعاد فاجعه بار این رفتارها و اقدامات پلید از سوی حکومتیان و بخش خصوصی سرمایه داری را حدس زد.

وقاحت رئیس اداره کار سیرجان اما حدی ندارد و این اطلاعیه جمعی کارگران را در حد شوخی ارزیابی کرده است. حامد هادیان ریاست اداره کاری را بر عهده دارد که نه تنها خود را  در دفاع از حقوق ابتدایی کارگران کارخانه مس چهارگنبد ملزم نمیداند بلکه با هر ابزاری از جمله به تمسخر کشیدن درد مشترک و مشکلات آنان به خوش رقصی برای حاکمان و سرمایه داران خصوصی میپردازد.

دولت روحانی در چندسال اخیر هیچگونه تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نکرده است و حتی در این مدت فشار امنیتی و مالی بر کارگران و در واحدهای کاری و تولیدی افزایش یافته است.هم اکنون رضا شهابی که بشکل صوری ازاد شده بود علیرغم بیماری در زندان است و در اعتصاب غذا بسر میبرد. موج اعتراضات به سیاست های جمهوری اسلامی در قبال کارگران, معلمان و فعالین اجتماعی خصلت بین المللی یافته است. اینهمه نشاندهنده اینست که رهایی کارگران و فعالین اجتماعی از زندان ها  و دستیابی کارگران کشورمان به مطالبات خود تنها از گذرکاه اتحاد و همبستگی وسیع آنان و نیروهای آزادیخواه و عدالت جو می گذرد.

بهروز سورن
۲۸٫۰۸٫۲۰۱۷

————————————————-
منبع: گزارشگران
http://gozareshgar.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.