آخرین وضعیت زندانیان در اعتصاب غذاى زندان رجائی شهر از زبان بهنام موسیوند

خواسته ی زندانیان نجات از جهنم رجایی شهر است ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.