امام جمعه اردبیل: ماهواره، قاتل می‌سازد!

نماینده خامنه ایی در استان و امام جمعه اردبیل گفت: «خطرات فرهنگی بزرگ بیخ گوش ماست و لذا دولت محترم باید در تنظیم بودجه کشور، اعتبار کافی برای امور فرهنگی قرار دهد که متاسفانه اینگونه نیست.» ….


ایسنا:

سیدحسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با بیان اینکه دستگاه قضایی با تمام توان به این موضوع وارد شده و یقین داریم در اسرع وقت قاتل را به عقوبت خود خواهند رساند، افزود: « این حادثه و حوادث مشابه آن مثل ماجرای ستایش، نشان می‌دهد که خطرات فرهنگی بزرگ در بیخ گوش ماست و لذا دولت محترم باید در تنظیم بودجه کشور، اعتبار کافی برای امور فرهنگی قرار دهد که متاسفانه اینگونه نیست.» عاملی اضافه کرد: «همچنین مجلس و بالخصوص کمیسیون فرهنگی مجلس باید طرح‌های مهم برای ارتقای بنیان فرهنگی جامعه داشته باشد و دچار روزمرگی نشود و باید با کمال تاسف گفت مجلس در این خصوص نمره قبولی ندارد.»

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: «از خانواده‌ها هم مصرا می‌خواهیم از اینگونه حوادث عبرت بگیرند و برای اینکه خانواده‌های آنها قاتل به جامعه تحویل ندهد، فرزندان خود را با تربیت دینی آشنا سازند. حضور در مساجد و مجالس وعظ و نمازهای جمعه و حضور در مراکز تربیتی از مهمترین عوامل صیانت است.» وی افزود: «محرومیت از فرهنگ دینی و آمدن مال حرام به خانه و بازشدن پای فیلم‌های ماهواره‌ای از عوامل شکل‌گیری شخصیت فرد قاتل است.»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.