فیلم: شلاق زدن درملاء عام توسط نیروی انتظامی در ملایر در روز گذشته

شلاق زدن درملاءعام توسط نیروی انتظامی در ملایر، روز گذشته، ۱۲ تیر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.