ادامه اعتصاب کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه

با ادامه اعتصاب صدها کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی‌شان،‌ روز پنج‌شنبه مأموران حراست از ورود ۳۰ تن از کارگران به این شرکت جلوگیری کردند. ….

ایلنا به نقل از کارگران گزارش داده است که کارفرمای خصوصی با این استدلال که این ۳۰ نفر اعتراض‌ها را هدایت می‌کنند، مانع از ورود آنها به این شرکت شده است. این اعتصاب در شرایطی ادامه دارد که کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه از پرداخت یک ماه از چهار ماه حقوق پرداخت نشده کارگران خبر داده بود.

شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه از هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه دستمزدشان و همچنین پرداخت نشدن حق بیمه‌شان دست به اعتصاب و تجمع زده و خواستار بازگرداندن مالکیت این شرکت به بخش دولتی هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.