فراخوان “اتحاد بین الملی در حمایت از کارگران در ایران_سوییس” به برگزاری تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار

امسال همزمان با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار ما: فعالین کارگری جهت سازماندهی یک حرکت اعتراضی در ژنو نموده ایم تا بتوانیم صدای اعتراض خود را با رسا ترین فریاد ممکن به گوش جهانیان و نمایندگان کارگری جهان برسانیم . به همین مناسبت روز جمعه ۹ ژوئن در میدان ملل شهر ژنو مراتب پشتیبانی و اتحاد خود با کارگران و معلمان و کوشند گان راه زحمتکشان ایران را اعلام نموده و جمهوری ضد بشری اسلامی ایران را در مقابل جهانیان افشاء مینماییم. ….

دوستان و یاران گرامی
سازمان بین المللی کار به عنوان بخشی از معاهده ورسای که به جنگ جهانی اول خاتمه داد، در سال ١٩١٩ تاسیس شد تا عقیده ایجاد صلح جهانی پایدار تنها بر پایه عدالت اجتماعی امکان پذیر است را منعکس نماید.اینک سازمان بین المللی کار یک نهاد سه جانبه گرای سازمان ملل متحد است که دولت ها، کارفرمایان و کارگران کشورهای عضو را بمنظور بهبود وضعیت کار شایسته در سراسر جهان طی یک فعالیت مشترک گردهم می آورد.متاسفانه این سازمان از اهداف اولیه خارج ودر خدمت سرمایه داران جهانی قراردارد، ما با پشتیبانی سندیکاهای بین المللی با توجه به ماهیت سازمان جهانی کار که در خدمت اهداف سرمایه داران جهانی است قصد داریم در زمان اجلاس سالانه آن سازمان همزمان با یکصد وششمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار از روز ۲۰۱۷-۰۶-۰۴ الی ۲۰۱۷-۰۶- ۱۷- در ژنو برگزار می شود.حرکت اعتراضی برای رساندن صدای کارگران و زحمتکشان ایران و جلب همبستگی با آنان در سرارسر جهان حرکات اعتراضی به اشکال مختلف انجام دهیم.

همانگونه که میدانید بعد از انتصابات اخیر جمهوری اسلامی ایران و تعین مجدد حسن روحانی بعنوان کارگزار رژیم اسلامی در ایران او وظیفه دارد در درجه اول منافع سرمایه داران جهانی را برآورده تا بتواند آنان را تشویق به سرمایه گذاری و مطمعن نماید که آنان میتوانند به سودهای کلان از منابع ایران دست یابند!و این میسر نمیشود مگربا قربانی نمودن کارگران و زحمتکشان ایران.

شما بخوبی میدانید کارگران ،معلمان ،پرستاران ،روزنامه نگاران و دیگر زحمتکشان و مزد بگیران در ایران در چه شرایط بحرانی و بغرنجی بسر میبرند. همانطور نیز میدانید که رژیم سرمایه دار سرکوب گر جمهوری اسلامی ایران با انواع ترفند ها چگونه کارگران و زحمتکشان را سرکوب و نمایندگان مزدور و انتصابی خود را به عنوان نمایندگان کارگری به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار میفرستد. از آن طرف سرمایه داری جهانی و سازمانهای وابسته به آن بخاطر منافع خود و سهیم شدن در غارت منابع عظیم متعلق به مردم ایران چشم بر روی حقایق بسته و رژیم جنایتکار حاکم بر ایران را تطهیر میکنند.

فعالین کارگری، نمایندگان کارگران و معلمان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق کارگران وزحمتکشان در زندانهای طولانی مدت فرسوده شده و بعضا به قتل میرسند ،کنوانسیون های سازمان جهانی کار در ایران اجرا نمیشود ، بی حقوقی ونظام برده داری بر قوانین کار حاکم شده ،حقوق های معوقه ، قراردادهای سفید امضاء و مزد ناچیز با وقاحت هر چه تمام تر توسط دولت و کارفرمایان در ایران نهادینه شده است. صندوق پس انداز تامین اجتماعی که با پول کارگران وبازنشستگان تامین میشود،غارت شده و به ورشکستگی رسیده است. کارگران و معلمان زندانی در اعتصاب غذا بسر میبرند و رسانه های وابسته جناحهای مختلف حکومتی در این موارد در سکوت کامل بسر میبرند .

تنها راه چاره اعتراض وافشاگری است ! نگذاریم چپاولگران بین المللی همراه و همدست با غارتگران و سرمایه داران حاکم بر ایران با خیالی آسوده به غارتگری و سرکوب ادامه دهند.

امسال همزمان با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار ما: فعالین کارگری جهت سازماندهی یک حرکت اعتراضی در ژنو نموده ایم تا بتوانیم صدای اعتراض خود را با رسا ترین فریاد ممکن به گوش جهانیان و نمایندگان کارگری جهان برسانیم .
به همین مناسبت روز جمعه ۹ ژوئن در میدان ملل شهر ژنو مراتب پشتیبانی و اتحاد خود با کارگران و معلمان و کوشند گان راه زحمتکشان ایران را اعلام نموده و جمهوری ضد بشری اسلامی ایران را در مقابل جهانیان افشاء مینماییم.
از کلیه انسانهای آزاده ،اتحادیه های کارگری ،مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان ،تشکلات آزادیخواه و مترقی دعوت مینماییم که روزجمعه ۹ ژوئن از ساعت ۱۱ الی ۱۵ بعد از ظهر در میدان ملل ژنو حضور بهم رسانده و در این حرکت بزرگ و انسانی ما را یاری نمایید.

اتحاد بین الملی در حمایت از کارگران در ایران_سوییس

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.