خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بخش مالی را با خطر ‘رکود’ مواجه می‌کند

رئیس یکی از مهم‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی هشدار داده است که فعالیت بخش مالی بریتانیا به خاطر خطرهایی که روند خروج از اتحادیه اروپا به همراه دارد، با کندی مواجه خواهد شد. ….

بی بی سی:
لوید بلنکفاین، رئیس بانک گلدمن ساکس به بی‌بی‌سی گفته است که این بانک که ۶۵۰۰ نفررا در بریتانیا در استخدام خود دارد، برنامه‌هایی برای مقابله با چنین شرایطی پیش بینی کرده است. به گفته او، یکی از برنامه ها ارزیابی نتیجه مذاکرات دولت بریتانیا و اتحادیه اروپاست و بسته به نتیجه این مذاکرات، احتمال انتقال کارمندان گلدمن ساکس از لندن به سایر کشورها بررسی خواهد شد.

او به بی‌بی‌سی گفت که این بانک مذاکراتی در مورد انتقال احتمالی به سایر شهرهای اروپایی داشته و در شماری از شهرها به دنبال یافتن محلی مناسب برای بانک بوده است. گفته شده فرانکفورت، مرکز مالی آلمان و دابلین در ایرلند از جمله این شهرها بوده است. بلنفاکن ابراز امیدواری کرد که بریتانیا و اتحادیه اروپا در مذاکرات خود به توافق مناسبی دست پیدا کنند تا بخش مالی بریتانیا با تبعات منفی مواجه نشود. رئیس گلدمن ساکس گفته این شرکت مایل است تاجایی که ممکن است فعالیت بانک در بریتانیا حفظ شود.

بیش از یک میلیون نفر در بخش مالی بریتانیا فعالیت می‌کنند و این بخش سالانه ۷۰ میلیارد پوند به دولت مالیات می‌دهد. بخش اعظم فعالیت این بخش در مرکز مالی بریتانیا در لندن – موسوم به سیتی – متمرکز شده است.
بسیاری در بریتانیا نگران آن هستند که در صورتی که توافقنامه مناسبی با اتحادیه اروپا به دست نیاید، بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات مالی دفاتر خود را از لندن به مراکز مالی دیگر منتقل کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.