اظهارات محجوب درباره تعطیلی کارخانه داروگر و سرنوشت کارگران بیکار شده

در پی حواشی به وجود آمده در مورد تعطیلی کارخانه‌ داروگر و سرنوشت بیمه کارگران بیکار شده، دبیرکل خانه کارگر توضیح داد که طبعا بیمه بیکاری در مورد آنها لحاظ خواهد شد، زیرا به دلیل مدیریت ناصحیح خریدار، شرکت امروز به این وضعیت کشیده شده است. ….


ایسنا:
علیرضا محجوب ـ در نشست خبری هفته کارگر درباره سرنوشت کارگران بیکار شده برخی کارخانه‌ها اظهار کرد: طبعا بیمه بیکاری در مورد آنها لحاظ خواهد شد، ولی آنچه مسلم است در مورد شرکت داروگر هم فروشندگان و هم خریداران هر دو باید مجازات شوند. وی ادامه داد: داروگر خوشنام ‌ترین شرکت لوازم بهداشتی ایران قبل و بعد از انقلاب و گل سرسبد همه شرکتهای بهداشتی است و به دلیل عدم اشراف و احاطه و مدیریت ناصحیح خریدار، امروز به این وضعیت کشیده شده است. نماینده تهران در مجلس از افشای جزئیات ماجرا و کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشند در مجلس خبرداد و گفت: متاسفانه مجلس تحقیق و تفحص در باب آنها را ناتمام گذاشت، درصورتی که اگر ادامه می یافت جلوی این وضع گرفته می‌شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.