کمیته ی بین المللی علیه اعدام: ما همه سینا دهقان هستیم!

کمیته بین المللی علیه اعدام همگان را فرا می خواند که برای نجات جان سینا دهقان و محمد نوری و لغو مجازات زندان سحر الیاسی و همه کسانی که بدلیل نقد دین اسلام و یا توهین به مقدسات اسلامی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، نیروی متحد خود را به حرکت در آورند. ….

سینا دهقان جوان ۲۱ ساله زندانی در اراک به اتهام توهین به محمد پیامبر اسلام به مرگ محکوم شده است. دیوان عالی کشور یعنی بالاترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی حکم مرگ این جوان را تایید کرده و او هر لحظه ممکن است اعدام شود. به همراه سینا دهقان، محمد نوری نیز به جرم سب النبی (توهین به “پیامبر اسلام”) در شعبه یک دادگاه کیفری اراک به اعدام محکوم شده است. همچنین سحر الیاسی به اتهام “توهین به رهبری” به زندان محکوم شده است.

کمیته بین المللی علیه اعدام همگان را فرا می خواند که برای نجات جان سینا دهقان و محمد نوری و لغو مجازات زندان سحر الیاسی و همه کسانی که بدلیل نقد دین اسلام و یا توهین به مقدسات اسلامی در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، نیروی متحد خود را به حرکت در آورند.

صدور حکم اعدام برای منقدین دین اسلام نشانه هراس جمهوری اسلامی از رواج بی دینی در ایران است. جمهوری اسلامی علیرغم همه تلاشش برای اسلامی کردن همه چیز در ایران با یک سونامی بی دینی در ایران روبرو است. مردم و بویژه جوانان نه فقط از اسلام روی بر می گردانند بلکه در قلب خلافت اسلامی از هر چه خرافه و مذهب و اسلام و مقدسات اسلامی رویگردان شده اند.

بیائید با اعتراض متحد خود نشان دهیم که سینا دهقان، محمد نوری، سحر الیاسی و سهیل عربی ها در ایران تنها نیستند. ما همه سینا دهقان هستیم! ما همه مخالف اعدام بی خدایان در ایران هستیم. ما خواهان لغو مجازات ضد انسانی اعدام هستیم. ما نمی خواهیم حق هیچ شهروندی در بیان نظر و اعتقاداتش تحت هیچ شرایطی محدود شود! نقد و افشای مذهب و مخالفت با مقدسات مذهبی و اسلامی جرم نیست. بخشی از آزادی بیان مردم است.

بیائید تا با اعتراض خود نشان دهیم با صدور احکام اعدام برای منقدین اسلام نمی توانند ما را به سکوت بکشانند. ما مرعوب نمی شویم و به خانه نمی رویم. می مانیم و تا زمانی که بساط این قتل و کشتار اسلامی را ور نیاندازیم به مبارزه متحدانه خود ادامه می دهیم!

کمیته بین المللی علیه اعدام کلیه نهادهای بین المللی را نیز فرامیخواند جمهوری اسلامی را تحت فشار هرچه بیشتر قرار بدهند و جمهوری اسلامی را وادار کنند کلیه این احکام را لغو کند و متهمین به توهین به مقدسات اسلامی را فورا آزاد کند.

هرمز رها- مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام
حسن صالحی- سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

۳ فروردین ۱۳۹۶- ۲۳ مارس ۲۰۱۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.