سخنرانی های مهرداد درویش پور در مارس و آپریل در هلند، سوئد و اتریش

موضوع سخنرانی ها: درباره مهاجرت، تضادهای جنسیتی و نسلی، فرهنگ ناموسی، خشونت، مردانگی و برابری جنسیتی ….


۱۱ و ۱۲ مارس هلند: اوترخت ، ۱۴ ، ۲۰  و ۲۱ مارس در سوئد: یوله، نورشپینگ و استکهلم

۲۱ آپریل: اطریش، وین، ۲۵ آپریل سوئد بورلنگه، و استکهلم: پارلمان سوئد

به مناسبت روز جهانی زن و کنفرانس های  دیگری درباره مهاجرت، تضادهای جنسیتی و نسلی، بهم پیوستگی، مردانگی، فرهنگ ناموسی، خشونت و برابری جنسیتی، مهرداد دوریش پور سلسله سخنرانی هایی به تنهایی یا همراه با دیگران در شهرهای زیر برگزار می کند:
اوترخت: ۱۱ و ۱۲ مارس به همراه مژگان کاهن و رضا کاظم زاده.

شنبه ۱۱ مارس از ساعت ۱۰ صبح  تا  ۱۸
یکشنبه ۱۲ مارس از ۹٫۳۰ دقیقه تا ۱۵

برگزارکننده: بنیاد زنان ایرانی در هلند (آزاده)، آدرس و اطلاعات بیشتر برای ثبت نام:
http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222682.php

سوئد:
۱۴ مارس در یوله:
ساعت ۹ تا ۱۲  برگزارکننده: استانداری یوله بوری، اطلاعات بیشتر برای ثبت نام:

http://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/vuxna/vald_i_nara_relationer/jamstalldhet-maskulinitet-och-heder—inbjudan-till-forelasningsdag.pdf
آدرس: LÄNSTYRELSEN: FOLKETS HUS GÄVLE, SÖDRA CENTRALGATAN 10

20 مارس در نورشوپینگ:، ساعت: ۹ تا ۱۲ ظهر، برگزار کننده و آدرس:
Flyktingmedicinskt Centrum: Runstenen, hus 10/11 bakom Vrinnevisjukhuset

21 مارس دراستکهلم: همراه با وزیر بیمه اجتماعی آنیکا استراند هل.
Adress :World Trade Center” ، برگزار کننده: صندوق بیمه ۰۹:۰۰ – ۱۶:۳۰ ساعت

وین: ۲۱ آپریل زمان ساعت ۱۸  بعد از ظهر،
برگزارکننده: انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش، ساعت ۱۹ بعد از ظهر مکان محل خانه ایران.
آدرس: Binder gasse 5-9/1  ۱۰۹۰   .Wien

سوئد، ۲۵ آپریل در بورلینگه: ساعت ۹ تا ۱۱ برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر رجوع شود:
برگزار کننده: Community Parent Education
http://www.svenskacope.se/index.php/nyhetsarkiv/292-dags-att-anmaela-sig-till-den-nationella-cope-dagen
25 آپریل: استکهلم، پارلمان سوئد، ساعت ۱۳ تا ۱۵ همراه با چند پژوهشگر دیگر.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.