رشد ٣۵درصدی سقط‌های قانونی

در دو سال اخیر نسبت به سنوات گذشته سقط‌های قانونی رشد ٣۵ درصدی داشته‌اند و این در حالی است که این سقط‌ها به‌منظور جلوگیری از معلول‌زایی به صورت قانونی و با استفاده از شرع و قانون صورت می‌گیرند. ….

ایسنا:
رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان اینکه «عیدی» مستمری‌بگیران این سازمان امسال مستقیما از سوی وزارت رفاه پرداخت خواهد شد و توزیع بسته امنیت غذایی از سوی این وزارتخانه آغاز شده، گفت: هیچ‌یک از مددجویان بهزیستی از فهرست دریافت بسته مذکور حذف نشده‌اند، به‌این‌ترتیب ۵١٠‌ هزار خانوار تحت پوشش آن را دریافت خواهند کرد. انوشیروان محسنی‌بندپی در حاشیه دیدار با نماینده سازمان جهانی بهداشت WHO در جمع خبرنگاران گفت: توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی در ١۴٠ شهر بالای هزارو ۵٠٠‌ هزار نفر از اقدامات سال آینده بهزیستی خواهد بود.

بندپی در ادامه به سقط‌های قانونی اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر نسبت به سنوات گذشته سقط‌های قانونی رشد ٣۵ درصدی داشته‌اند و این در حالی است که این سقط‌ها به‌منظور جلوگیری از معلول‌زایی به صورت قانونی و با استفاده از شرع و قانون صورت می‌گیرند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.