بازداشت چند متهم در بحرین هنگام فرار به ایران

وزارت کشور بحرین مدعی شد در ادامه عملیات جستجوی و تحقیقات خود موفق شده است مانع فرار چند محکوم به اتهامات تروریستی به ایران شود. ….

العالم:
این وزارت خانه می گوید عملیات مذکور که بر اساس طرح امنیتی فراگیر در طول زمان انجام شد باعث شناسایی تعدادی هستۀ تروریستی شد که اجرای طرح های تروریستی را کلید زده بودند.

وزارت کشور بحرین در بیانیه ای که صادر کرد مدعی شد از ۹ تا ۱۹ فوریه عملیات پیش گیرانه و موفقیت آمیزی در چندین منطقۀ کشور انجام داده و طی آن ۲۰ فرد تحت تعقیب با اتهامات تروریستی از جمله ۴ زن را بازداشت کرده است که نقش مهمی در پناه دادن به مجرمان داشتند.

وزرات کشور بحرین در ادامۀ ادعاهای خود افزود در میان بازداشت شدگان یک فرد تحت تعقیب هست که به قتل یکی از نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۹ ژانویه اعتراف کرده است و دو نفر دیگر نیز در ایجاد انبار مخفیانۀ ساخت مواد منفجره دست دارند. در بخشی دیگر از ادعاهای منامه آمده است که ۸ نفر از بازداشت شدگان نیز در ایران و عراق آموزش نظامی دیده و نحوۀ به کارگیری سلاح و مواد منفجره را فرا گرفته اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.