اعتراض آموزش بین الملل به رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی

آموزش بین الملل تمامی اتهامات علیه عبدی، از جمله “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی”، را ناعادلانه و ناقض پیمانهای حقوق بشر میداند و محکوم می نماید. ….

فدراسیون بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، “آموزش بین الملل”، در بیانیه ای که انعکاس گسترده جهانی به همراه داشت، نسبت به رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی اعتراض نموده و اعلام نموده است که با رد این درخواست در فوریه ۲۰۱۷ توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، دولت ایران عملا اسماعیل عبدی را محکوم به گذراندن کامل ۶ سال حکم زندان نا عادلانه که از نوامبر ۲۰۱۶ از سر گرفته شد نموده است.

در گزارش آموزش بین الملل آمده است که اسماعیل عبدی همراه با سه تن دیگر از فعالین صنفی معلمان به ناحق در ماه جولای ۲۰۱۵ بازداشت شدند. این موجب گردید که از حضور آنان در کنگره جهانی “آموز بین الملل” در شهر اتاوا-کانادا ممانعت به عمل آید. عبدی در مه ۲۰۱۶ پس از اعتصاب غذایی ۱۶ روزه و فعالیتهای گسترده همبستگی بین المللی آزاد گشت.

آموزش بین الملل تمامی اتهامات علیه عبدی، از جمله “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی”، را ناعادلانه و ناقض پیمانهای حقوق بشر میداند و محکوم می نماید.

آموزش بین الملل همچنین تاکید کرده است که سیاست های نئولیبرالی در ایران در سیستم آموزشی کشور و برای شرایط زندگی معلمان بحران ایجاد کرده اند. خصوصی سازی و تجاری سازی آموزش به مبانی آموزش و پرورش عادلانه و رایگان در سراسر کشور آسیب رسانده است. بسیاری از دانش آموزان، به ویژه دختران، از خانواده های کم درآمد در مناطق روستایی و عشایری عملا از دسترسی به آموزش و پرورش محروم اند؛ بر اساس گزارشها بیش از ۳.۵ میلیون نوجوان قادر به ادامهء تحصیل نیستند و در مدرسه حضوری ندارند و بطور عملی حضورشان در مدارس ممنوع شده است.

این مسائل در کل هر بیشتر این واقعیت را برجسته می کند که معلمان ایران از حقوق اتحادیه ای و انسانی محروم می باشند. دستمزد معلمان غالباً زیر خط فقر هست. با این حال، معلمان ایران در مواجهه با شرایط ظالمانه و بیعدالتی در سال های گذشته دست به تظاهرات سراسری و اعتصابات زده اند و مطالبات محکم خود را برای تغییرات سیستماتیک بیان کرده اند.

کارزار بین المللی برای آزادی بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، محمود بهسشتی لنگرودی و دیگر معلمان دربند و تحت تعقیب در ایران تا تحقق کلیه این مطالبات ادامه خواهد داشت.

گزارش و ترجمه از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۷ فوریه ۲۰۱۷
info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak
جهت اطلاعات بیشتر به سایت انگلیسی اتحاد بین المللی مراجعه نمایید:
http://www.workers-iran.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.