پارلمان کوبا نصب مجسمه فیدل کاسترو و نامگذاری خیابان‌ به نام او را به پیروی از خواست خود او ممنوع کرد

اعضای مجمع ملی – پارلمان کوبا – با صدور مصوبه‌ای، نصب مجسمه فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا، و نامگذاری خیابان‌ها، ساختمان‌ها و سایر اماکن عمومی به نام او را ممنوع کرده‌اند. ….

به گفته مقامات دولتی، این مصوبه منعکس کننده خواست فیدل کاسترو است که نگران آن بود که پس از مرگ، کسانی در صدد “ایجاد کیش شخصیت” و ستایش مبالغه‌آمیز از او برآیند. در عین حال، منتقدان کاسترو گفته‌اند که این “خواست” رهبر سابق کوبا با نصب هزاران تابلو و پلاکارد حاوی سخنان او در سراسر کوبا در تضاد است به خصوص اینکه این پوسترها در زمان حیات و هنگامی که او در قدرت بود نصب شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.