تجمع کارگران کمپروسور سازی تبریز مقابل ساختمان کارخانه

طی بیست روز گذشته حدود ۱۳۶ کارگر کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده اند. ….

ایلنا:

منابع خبری ایلنا در در کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» واقع درشهرک صنعتی قراملک تبریز با اعلام این خبر می‌گویند در حالی اعتراضات آرام صنفی کارگران این  واحد تولیدی امروز چهارشنبه (یک دی ماه) ادامه دارد که صبح امروز کارگران در اطراف محوطه ورودی کارخانه محل اعتراضات خود را از درون کارگاه به محوطه ورودی ساختمان کارخانه انتقال داده‌اند.

به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی صنفی شرکت دارند گفته می‌شود،در کارخانه کمپروسور سازی تبریز حدود ۱۳۶ نفر کارگر رسمی وقرار دادی فعالیت دارند که از مرداد ماه  به دلیل ناتوانی های مالی کارفرما دستمزد نگرفته اند. همچنین گفته می‌شودکه بخشی از  حق بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده ودر حال حاضر کارگران برای تمدید دفترچه‌های درمانی خود از سوی تامین اجتماعی با مشکل روبرو هستند.
به گفته کارگران ، درکارخانه کمپرسور سازی  تبریز  زمانی بیش از ۷۰۰ نیروی کارگری دائم و قرار داد موقت  کار می کردند  اما بعد از آنکه مدیریت کارخانه به بخش خصوص واگذار شده است، مشکلات کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز شده وتعداد کارگران به حداقل تقلیل یافت.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.