۶۰ کارگر شیشه قزوین در نوبت اخراج قرار گرفتند

در پی ادامه بحران مالی در کارخانه شیشه قزوین ،کارفرما اسامی ۶۰ کارگر قرارداد موقت را با سوابق ۱۰تا ۱۲سال در لیست اخراجی‌ها قرار داده است. این ۶۰ کارگر در ابتدای دی ماه پس از خاتمه قرارداد کارشان بیکار می‌شوند. ….


ایلنا:

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا،کارگران کارخانه «شیشه قزوین » واقع درکیلومتر ۳۳ جاده قزوین به  رشت گزارش دادند؛ در این واحد تولیدی دست کم ۲۸۳  کارگر مشغول به کار هستند  اما طی یک  ماه گذشته به دلیل آنچه از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان می شود اسامی ۶۰کارگراین واحد تولیدی  تا پایان ماه جاری و با اتمام قرارداد در لیست اخراج قرار گرفته است.

بنا بر ادعای کارگران شیشه قزوین،طبق نامه مدیر یت کارخانه اسامی ۲۶ نفراز کارگران اخراجی  از واحد صنایع جانبی کارخانه انتخاب شده است. طبق اظهارات  آنان، علاوه بر آن تاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده است باعث شد طی یک ماه گذشتهچندین بار کارگران در محوطه کارخانه دست به اعتراض صنفی بزنند. غیر بحث تاخیری که در پرداخت معوقات مزدی مان وجود دارد؛ کارفرما بیمه کارگران شاغل در این کارخانه را به صورت منظم به اداره تامین اجتماعی پرداخت نکرده که در نتیجه آن دفترچه‌های درمانی کارگران فاقد اعتبار است.. به گفته کارگران این کارخانه، تمامی کارگران شیشه قزوین قزوین هر ماه پس از خاتمه قرارداد کارشان نگران اخراج هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.