در ۲۴درصد خانواده‌های ایرانی هیچ‌کس شاغل نیست

رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت گفت: ایران پس از ترکیه بیشترین تمایل به ازدواج را در میان جوانان دارد. ۲۴درصد خانواده‌های ایرانی فرد شاغل ندارند. ….

مهر:

لیلی بروجردی در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده  با اشاره به برخی پیش زمینه ها در تدوین سیاست های کلی خانواده گفت: در حال حاضر درآمد ۵۷ درصد از خانواده های ایرانی توسط یک فرد حاصل می شود و این در حالی است که در ۱۵ درصد خانواده ها دو نفر مسئول کسب درآمد هستند. وی گفت: در بررسی ها ۲۴ درصد خانواده های ایرانی اعلام کردند که هیچ فرد شاغلی ندارند، این به آن معنا است که یک چهارم خانواده های ایرانی درآمد متفرقه دارند، ۹ درصد درآمد از بخش دولتی و ۳۰ درصد از بخش خصوصی کسب درآمد می کنند.

رئیس کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت گفت: در تبیین سیاست های کلی خانواده مواردی همچون افراد ازدواج نکرده در نظر گرفته شدند و بر اساس آمار تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون مرد و زن ایرانی بین ۳۰ تا ۳۵ سال ازدواج نکرده اند. بروجردی تاکید کرد: این در حالی است که این تعداد در ۵۰ سالگی به یک و نیم میلیون نفر می رسند یعنی بیشتر آنها بین ۳۵ تا ۵۰ سالگی که سن تجرد قطعی است، ازدواج می کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.