۵۰۰ تن از کارگران مجتمع المهدی هرمزگان برای احقاق حقوق صنفی شان دست به تجمع اعتراضی زدند

جمعی از کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل واقع در استان هرمزگان به ایلنا خبردادند که امروز شنبه (۱۳ آذر ماه)،به همراه تعداد زیادی از همکاران بخش خدماتی کارخانه در محوطه کارخانه تجمع کرده اند ….

یکی از کارگران مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل در مورد مطالبات خود وهمکاران بخش خدماتی کارخانه می گوید: در مجتمع آلمینیوم المهدی حدود ۲۴۰۰ کارگر مشغول کارند این کارگران علاوه بر آنکه فاقد امنیت شغلی اند کارفرمای بخش خصوصی کارخانه در پرداخت مطالبات آنان بی توجه ای می‌کند. به گفته این کارگر در حال حاضر حدود ۹ ماه است (از اسفند ۹۴) با ورود کارفرمای بخش خصوصی برخی از مزایای مربوط به حق افزایش تولید و پرداختی‌های ویژه اعیاد کارگران پرداخت نمی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات کارگران بخش خدماتی کارخانه آلومینیوم المهدی هرمز آل گفت:حدود ۶۰۰ کارگر در بخش خدماتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل که به کارهای خدماتی همانند نگهداری ازفضای سبز ،آبدارخانه ،نظافت و غیره تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند به دلیل نداشتن وضعیت شغلی نامشخصی به همراه سایر کارگران کارخانه دست به اعتراض زده اند. به گفته وی این کارگران با سوابق کار ۲ تا ۱۵ سال سابقه کار فاقد امنیت شغلی بوده واز قرار معلوم کارفرما قصد دارد به بهانه مشکلات مالی کارخانه با حدود ۲۰۰ نفر از آنان تسویه حساب کند. همچنین گفته می‌شود که کارگران خدماتی مورد نظر از اتفاقات اخیر پی‌گیر یکسان سازی حقوق و سایر مزایای قانونی خود همانند دیگرهمکاران شاغل در کارخانه بوده اند که تاکنون این خواسته آنها محقق نشده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.