پوردستان، جانشین جدید فرمانده کل ارتش و فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش منصوب شدند

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سرتیپ احمدرضا پوردستان (سردار نقدی ارتش) را به سمت سمت جانشین فرمانده کل ارتش و سرتیپ کیومرث حیدری را به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش  منصوب کرده است. ….

پیشتر، سرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش و سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش بوده است. نیروی هوافضای سپاه پاسداران، مسئول برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، بخشی از نیروی هوایی سپاه پاسداران است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ارتش، شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی، و سپاه پاسداران، که بازهم دارای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی است تشکیل شده و رهبر جمهوری اسلامی سمت فرماندهی کل قوا را در اختیار دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.