تفهیم اتهام مدیر سایت «انصاف‌نیوز»

مدیر سایت «انصاف‌نیوز» با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه در خصوص اتهام نشر اکاذیب تفهیم اتهام شد. ….

علی‌اصغر شفیعیان روز چهارشنبه در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت. حضور وی در دادسرا به دلیل انتشار گزارشی درباره نقد مدیریتی بخش پژوهش وزارت نفت بود. در این راستا پرونده‌ای با شکایت وزارت نفت و به اتهامات نشر اکاذیب و افترا تشکیل شده است. در جلسه روز چهارشنبه فقط اتهام نشر اکاذیب تفهیم شد و قرار بر این شد که مدیر سایت انصاف‌نیوز مستندات خبر منتشر شده را به دادیاری ارایه کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.