۴۳ درصد از خانه‌های تهران ناپایدار و فرسوده‌اند

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران گفت: ۴۳ درصد از کل واحدهای مسکونی کلانشهر خصیصه ناپایداری دارند. ….
ایسنا:
محمد سالاری با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده پایتخت گفت: در شهر تهران مجموعا ۳۲۶۸ هکتار بافت فرسوده تمام عیار وجود دارد که معادل ۵٫۳ درصد از وسعت کل شهر و ۲۲ درصد پلاک‌ها و پارسل‌ها را به خود اختصاص داده و به نوعی محدوده هدف بر خطر تعیین شده است. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به جدی بودن معضل بافت‌های فرسوده در شهر تهران، افزود: تعداد پارسل‌های فرسوده در شهر تهران ۲۰۰ هزار و ۸۴۶ پارسل در ۲۵۰۴ هکتار است که با اقدامات انجام گرفته از سال ۸۰ تا کنون ۵۵ هزار و ۵۹۱ پروانه برای نوسازی در این بافت صادر شده است که ۸۲۰۹ پروانه آن به صورت تجمیعی است.

وی افزود: در شهر تهران حدود ۱۴ هزار و ۷۹۲ هکتار را بافت ناپایدار تشکیل داده به گونه‌ای که ۴۳ درصد از کل واحدهای مسکونی کلانشهر تهران خصیصه ناپایداری دارند. محدوده ناپایداری و ریزدانگی ۸۶۶۹ هکتار از کل وسعت تهران را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه ناپایداری و فرسودگی در کلانشهر تهران بیشتر در محدوده مرکزی شهر و در مناطق ۱۲، ۱۱ و ۱۰ و همچنین مناطق حاشیه‌ای محدوده مرکزی مانند مناطق ۱۵، ۱۴، ۷ و ۱۷ متمرکز شده است، ادامه داد: این مناطق ۲۳۵۰ هکتار از محدوده بافت فرسوده معادل ۷۲ درصد کل آن را شامل می‌شوند. وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده بیشترین مساحت بافت فرسوده در بین مناطق در منطقه ۱۲ با ۵۹۳ هکتار و کمترین میزان در منطقه ۲۲ با ۰٫۹ هکتار است. بیشترین درصد فرسودگی در بین مناطق در منطقه ۱۰ با ۵۲٫۳ درصد است که می‌بایست توجه ویژه‌ای به آن داشت و کمترین درصد فرسودگی در منطقه ۲۲ یا ۰٫۰۲ درصد است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.