بیکاری گسترده کارگران کوره‌پزخانه‌های قرچک ورامین

حدود نود درصد از کوره‌پزخانه‌های قرچک ورامین تعطیل شده و این مساله منجر به بیکاری کارگران شاغل در کوره‌پزخانه‌ها و روی آوردن آنها به مشاغل کاذب شده است. ….

یک فعال صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌ها می‌گوید: حدود نود درصد از کوره‌پزخانه‌های قرچک ورامین تعطیل شده و این مساله منجر به بیکاری کارگران شاغل در کوره‌پزخانه‌ها و روی آوردن آنها به مشاغل کاذب شده است.

«جعفر معصومی اصل» عضو انجمن صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های قرچک ورامین در گفتگو با ایلنا، گفت: کوره‌پزخانه‌های قرچک به دلیل رکود بازار و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقریبا غیرفعال شده‌اند، به طوریکه از حدود ۴۰، ۵۰ کوره پزخانه این منطقه، در حال حاضر فقط ۳ یا ۴ واحد فعال هستند. وی افزود: اگر فرض بگیریم به طور متوسط در هر واحد ۴۰ نفر کار می‌کرده‌اند، با این رکود و توقف فعالیت، بیش از هزار کارگر بیکار شده‌اند. این فعال صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌ها با بیان اینکه مسئولان باید فکری به حال کارگران این صنف بکنند افزود: کارگران بیکار شده یا دستفروشی می‌کنند یا در مشاغل کاذب دیگر مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: این کارگران حتی در زمان اشتغال، بخش قابل توجهی از سوابق بیمه‌ای خود را نیز از دست داده‌اند و تعداد بسیاری از آن‌ها با وجود کهولت سن، نمی‌توانند بازنشست شوند.

معصومی اصل در ادامه به روند افزایش دستمزد کارگران کوره‌پز اشاره کرد و گفت: هرساله افزایش دستمزد کارگران این صنف با انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی میان انجمن‌های صنفی کارگران و اتحادیه‌های کارفرمایی با حضور نمایندگان دولت انجام می‌شد که متاسفانه امسال هیچ پیمانی منعقد نشد و دستمزد‌ها افزایش نیافت. وی در پایان تصریح کرد: کارگران کوره‌پزخانه‌ها با دستمزد سالهای پیش بایستی کار کنند و البته با توجه به بیکاری گسترده، فرصت شغلی با‌‌ همان شرایط هم برایشان فراهم نمی‌شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.