اعتراضات خیابانی در کردستان عراق + عکس

از زمانی که‌ مسئولین اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفتند که‌ اقتصاد خویش را مستقل اداره‌ کنند و نفت را مستقل از بغداد صادر کنند، قادر به‌ تامین حقوق کارمندان این اقلیم نیستند. ….


مهر:

امروز برای اولین بار مردم اقلیم کردستان عراق، در میانه‌ اعتراضات خیابانی خویش (با عنوان انقلاب سفید) با در دست داشتن پلاک کاردهایی به‌ زبان عربی از دولتمردان بغداد درخواست کردند تا در مقابل مسئولین اقلیم کردستان (اربیل) به‌ کمک آنها بشتابند.

به گزارش مهر، از زمانی که‌ مسئولین اقلیم کردستان عراق تصمیم گرفتند که‌ اقتصاد خویش را مستقل اداره‌ کنند و نفت را مستقل از بغداد صادر کنند، قادر به‌ تامین حقوق کارمندان این اقلیم نیستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.