پیروزی مجدد اسلام‌گرایان در مراکش

نخست وزیر مراکش، به خبرنگاران گفت که اکثریت مردم به حزب “عدالت و توسعه” رأی دادند. ….
رادیوفرانسه:
جمعه ٧ اکتبر، در مراکش انتخابات پارلمان برگزار شد و بعد از حزب “عدالت و توسعه”، حزب “اصالت و مدرنیته” که گفته میشود به کاخ سلطنتی این کشور نزدیک است، در مقام دوم قرار گرفت. حزب “عدالت و توسعه” در کل ۱۲۵ کرسی، حزب “اصالت و مدرنیته” ۱۰۲ کرسی و حزب “مبارزه برای استقلال” ۴۶ کرسی به دست آوردند.

انتخابات مجلس نمایندگان، برای سلطنت مشروطه مراکش یک آزمون بود، بخصوص پنج سال پس از اینکه پادشاه مراکش در پی “بهار عربی”، اختیارات محدودی به پارلمان این کشور اعطا کرد. بر اساس سیستم انتخاباتی مراکش، هیچ حزبی نمی‌تواند اکثریت مطلق را در مجلس این کشور که دارای ۳۹۵ کرسی است به دست آورد؛ در نتیجه برنده انتخابات باید یک دولت ائتلافی تشکیل بدهد. پادشاه که هنوز هم زمام قدرت را در دست دارد، نخست وزیر را از صفوف حزب برنده در انتخابات انتخاب میکند. عبدالله بن کیران، نخست وزیر مراکش، به خبرنگاران گفت که اکثریت مردم به حزب “عدالت و توسعه” رأی دادند. یکی دیگر از گروه‌های اسلام‌گرا “عدالت و نیکوکاری” و همچنان احزاب چپ، در اعتراض به تسلط پادشاه در قدرت سیاسی این کشور، این انتخابات را تحریم کردند.

پیش از این، در سال ۲۰۱۱ هم حزب “عدالت و توسعه” یک پیروزی تاریخی به دست آورده بود که این پیروزی چند ماه بعد از اصلاح قانون اساسی توسط پادشاه مراکش محمد ششم، برای آرام کردن جنبش “بهار عربی” صورت گرفت.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.