کارگران نی شکر هفت تپه برای دومین بار تجمع کردند

شماری از کارگران واحد صنعتی مجتمع نی شکر هفت تپ در اعتراض به ادامه یافتن بلاتکلیفی و بی‌توجهی کارفرما به مطالبات صنفی‌شان، امروز نیز برای دومین روز در هفته جاری در مقابل ساختمان مدیریت کارخانه تجمع کردند. ….

ایلنا:

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز به ایلنا گفت: در تجمع روز نخست (چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه) در مقابل ساختمان ادری این مجتمع هیچ پاسخ قاطعی از سوی مسئولان شنیده نشد و ما ناچار شدیم برای احقاق حقوق از دست رفته‌مان مجددا امروز نیز در مقابل ساختمان  اداری مقابل دفتر مدیریت تجمع کنیم. به ادعای کارگران، این واحد تولید کننده شکر در بازار رقابت از فروش خوبی بر خوردار است با این حال وضعیت مطالبات معوقه آنها همچنان  پرداخت نشده باقیمانده است. به گفته آنان معوقات مزدی حدود یک هزارو ۲۰۰ کارگر رسمی کارخانه به ماههای تیر ومرداد ماه مربوط می شود این در صورتی است که  یک هزارو کار روزمزد کارخانه نیز علارغم داشتن ۴ ماه معوقات مزدی و ۵ ماه بیمه عقب افتاده هنوز فاقد قرار داد کار مشخصی با کارفرمای جدید هستند.

همچنین برپایه این اطلاعات، حدود ۶۵۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی که از دست کم دوسال پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور قرار دارند اما به دلیل آنکه کارفرما هنوزبابت سهم ۴درصدی حق مربوط به سابقه سخت و زیان‌آور آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است فعلا در وضعیت نامشخصی قرار دارند.

به ادعای کارگران وضعیت به وجود آمده درحالی ادامه دارد که ۵۰ نفر از  کارگران مشمول بازنشستگی به دلیل پی گیری مطالبات مزدی خود وسایر همکارانشان از  مدتها قبل از کارخانه خارج شده اند اما  خبری از پرداخت سهم ۴ درصدی  سختی کارشان از سوی کارفرماوسایر مطالبات آنها نیست. همچنین  کارگران در خاتمه  درباره سایر مطالبات  همکاران خود گفتند جدا از مطالبات کارگران شاغل  وبازنشسته در کارخانه حدود ۷۰ نفر از رانند‌های وانت‌های باری استیجاری به همراهحدود ۵۰ نفر از راننده های سرویس های ایاب وذهاب  کارگران هر کدام به ترتیب ۶ وسه ماه  معوقات مزدی طلبکارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.