ربیعی : میلیون‌ها کارگر ایرانی بدون قرارداد، حاشیه‌نشین و بی‌پناه هستند

علی ربیعی، وزیر کار دولت یازدهم اعتراف کرد که میلیون های کارگر ایرانی غیررسمی یعنی فاقد قرارداد و حاشیه نشین و بی پناه در کشور وجود دارد. ….

رادیو فرانسه:
او که این سخنان را در همایش تشکل های کارگری و کارفرمایی در جنوب استان بوشهر ایراد می‌کرد، همچنین گفت که خوب می داند زندگی کارگری در ایران سخت است و کاهش تورم به معنای ارزانی نیست. علی ربیعی در ادامۀ این سخن ادعا کرد “که در دو سال گذشته دولت یازدهم بیش از ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی را که حاشیه نشین شهری بودند و هیچ پناهی نداشتند بیمه کرده است.”

صرف نظر از صحت و سقم این ادعا و اعتبار عملی چنین بیمه هایی، وزیر کار دولت یازدهم عملاً اعتراف کرده است که نه تنها میلیون ها کارگر غیررسمی حاشیه نشین در کشور وجود دارد، بلکه در این میان دولت تنها توانسته بیش از ۱۰ میلیون نفر از آنان را بیمه کند.
وزیر کار دولت یازدهم اظهار داشت که به دلیل وجود فساد، رانت و ثروت اندوزی منزلت و حقوق کارگران ایران در کشور نادیده گرفته می شود. برای نمونه علی ربیعی گفت که شرکت های سازمان تأمین اجتماعی را با یک چک بی محل به یک بانک جعلی خارجی می فروختند. با این حال، علی ربیعی به کارگران ایران وعده داد که “از ریال به ریال اموال آنان” در سازمان تأمین اجتماعی محافظت می کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.