باهنر : اگر موسوی و کروبی آزاد بشوند، انقلاب می‌شود

محمدرضا باهنر ادعا کرده است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی قصد دارند پس از آزادی از حصر علیه نظام اسلامی مستقر “هجمه راه بیاندازند و معلوم است که در این صورت نظام اسلامی ایران اجازه چنین کاری را به آنان نمی دهد.” ….
رادیوفرانسه:

محمدرضا باهنر از چهره های سرشناس جناح راست حکومت اسلامی ایران در مصاحبه با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ادامۀ حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را “بهترین گزینه” برای آنان دانسته، زیرا، به ادعای محمدرضا باهنر در صورت آزادی و محاکمۀ میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کشور انقلاب و حکم آنان سنگین و ای بسا اعدام می شود و اجرای چنین حکمی به گفتۀ محمدرضا باهنر از هر لحاظ به مصلحت نظام اسلامی ایران نیست.

محمدرضا باهنر، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را صریحاً به رهبران اپوزیسیون نظام اسلامی ایران تشبیه کرده که به گفتۀ او هدف شان به همین دلیل انجام انقلاب در ایران است. او مدعی شده است که اولاً در هیچ کجای دنیا اپوزیسیون اجازۀ فعالیت ندارد و ثانیا آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی “مثل این می ماند که به کسی بگوییم تو اجازۀ انقلاب داری.” محمدرضا باهنر سپس حصر و زندان مخالفان را لازمۀ پیشگیری از وقوع انقلاب دانسته و با تشبیه حکومت اسلامی ایران با نظام پادشاهی گذشته افزوده است : همانطور که مخالفت با حکومت شاه حصر و زندان مخالفان را در پی داشت، مخالفت با نظام اسلامی ایران حصر و زندان رهبران اپوزیسیون به منظور پیشگیری از وقوع انقلاب را به دنبال دارد.

محمدرضا باهنر سپس ادعا کرده است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی قصد دارند پس از آزادی از حصر علیه نظام اسلامی مستقر “هجمه راه بیاندازند و معلوم است که در این صورت نظام اسلامی ایران اجازه چنین کاری را به آنان نمی دهد.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.