کریستین ساینس مانیتور: بازداشت های دو تابعیتی ها نشانه ای از افزایش اختلاف و شکاف های داخلی در ایران است

به نظر می رسد پس از برجام نهادهایی خاص نزدیک به محافظه کاران می خواهند نفوذ خود را افزایش داده در مقابل دولت روحانی قدرت نمایی کنند. ….

خرداد:
روزنامه امریکایی “کریستین ساینس مانیتور” با انتشار گزارشی مدعی شده که بازداشت های اخیر شهروندان دو تابعیتی از جمله شهروندان  امریکایی در ایران نشانه ای از افزایش اختلاف و شکاف های داخلی در ایران است.

به گزارش خرداد، این روزنامه می نویسد:”یک شهروند ایرانی امریکایی که اخیرا از سن دیه گو برای دیدار با مادر بیمارش به ایران سفر کرده بود به ناگهان بازداشت شد. در ابتدا خانواده این فرد موضوع را رسانه ای کردند. پیش از آن جیسون رضاییان روزنامه نگار ایرانی امریکایی در ماه ژانویه به عنوان بخشی از طرح مبادله زندانیان ایرانی و امریکایی آزاد شده بود. این تنها شهروندان امریکایی نیستند که در ایران در زندان به سر می برند دست کم سه شهروند دو تابعیتی غربی دیگر نیز در ایران با اتهام مواجه هستند”.

کریستین ساینس مانیتور در ادامه گمانه زنی می کند که این بازداشت ها به نوعی مرتبط با منازعه بر سر قدرت در میان جریان ها و جناح های داخلی در ایران است و دهه هاست که سابقه داشته است.  این روزنامه اشاره می کند به ظر می رسد نهادهایی خاص که مخالف توافق هسته ای بوده اند نسبت به گشایش روابط دیپلماتیک ایران با امریکا و غرب نگرانی دارند و سعی می کنند از بازداشت های اخیر به نفع خود استفاده کند تا برجام را نیز با این موضوع در معرض خطر قرار دهند.

این روزنامه اشاره می کند که تداوم چنین بازداشتی هایی می تواند در صورت پایان دوران ریاست جمهوری اوباما برای برجام خطرناک باشد و در این باره می نویسد:”با توجه به روباط خوبی که میان محمد جواد ظریف و همتای امریکایی اش وجود دشت پایان دوران وزارت کری با پایان دوران ریاست جمهوری اوباما خبر خوبی برای ایران نخواهد بود. بیژن خواجه پور بک فعال اقتصادی که او نیز مدتی در ایران در بازداشت بوده نیز معتقد است که بازداشت های اخیر را باید در چارچوب رقابت شدید برای قدرت در فضای سیاسی ایران تفسیر کرد. او می نویسد:”نهادهایی هستند که می خواهند به روحانی یادآور شوند که شما نمی توانید ما را در ساختار قدرت نادیده بگیرید ما سهم می خواهیم و شما مجبور به تعامل با ما هستید”.

این روزنامه در ادامه به  نقل از کریم سجادپور پژوهشگر مسائل ایران در بنیاد کارنگی اشاره می کند که شاید یک استدلال می تواند این باشد که بازداشت های اخیر به نوعی راهی برای شرمنده کردن روحانی است و شاید حتی راهی برای وادار کرد او به عقب نشینی در زمینه برجام با قدرت های غربی. برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند که بدان خاطر که از نظر دلواپسان و محافظه کاران ایران از منافع برجام و لغو تحریم ها بهره مند نشده بازداشت های اخیر اهرم فشاری برای اعمال فشار بر روی دولت امریکا به منظور اعطای امتیازات اقتصادی بیش تر هستند.  این روزنامه در ادامه به نقل از خواجه پور اشاره می کند که قرار دادن نام افرادی از نهادهای خاص ایرانی در فهرست تحریم های امریکا نیز می تواند انگیزه  برای بازداشت افراد دو تابعیتی را بیش تر کرده باشد آن هم به عنوام مقابله به مثل.

کریستین ساینس مانیتور آزادی شهروندان امریکایی بازداشتی در ایران پیش از پیان دوران ریاست جمهوری اوباما را چندان محتمل نمی داند. این روزنامه به نقل از “رضا مرعشی” مدیر مرکز تحقیقات شورای ملی ایرانی امریکایی (نایاک) درصد ازادی را ۵۰-۵۰ می داند. او می گوید:”همه چیز به زمان و منافع طرفین بستگی دارد و قطعیتی در کار نیست”.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.