وجود رانت مالی در تربیت کمک پرستار

اگر ریگی به کفش ندارند از ۵۰ هزار بهیار تربیت شده استفاده کنند ….

وجود رانت مالی در تربیت کمک پرستار/اگر ریگی به کفش ندارند از ۵۰ هزار بهیار تربیت شده استفاده کنند

ایلنا:
قائم مقام سازمان نظام پرستاری با ادعای وجود رانت‌ مالی در خصوص تربیت کمک پرستار گفت: در حال حاضر ۵۰ هزار بهیار تربیت شده وجود دارد و وزارت بهداشت اگر ریگی به کفش ندارد؛ می‌تواند از این نیرو‌ها استفاده کند و دلیلی ندارد از افراد ۴ میلیون تومان بگیرد و کمک پرستار تربیت کند، در حالی که کمک بهیاران با هزینه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان تربیت می‌شدند و کار‌های بیماران را انجام می‌دادند.

محمد شریفی‌مقدم (قائم مقام سازمان نظام پرستاری) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در حوزه فعالیت پرستاری رده‌های مختلفی وجود دارد که بخشی از این فعالیت، امورات حرفه‌ای پرستاران را شامل می‌شود و بخش دیگر خدمات غیرحرفه‌ای است که قبل از این توسط کمک بهیار انجام می‌شد و در حال حاضر وزارت بهداشت به بهانه اینکه نیازهای بیماران معطل مانده است و توسط همراهان بیمار انجام می‌شود؛ موضوع کمک پرستار را مطرح کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه امورات اولیه بیمار نظیر کمک در غذا خوردن، راه رفتن، حمام کردن و جابه‌جایی در تخت و همچنین برآوردن نیازهایی همچون دستشویی رفتن و بهداشت تخت بیمار از وظایف کمک بهیاران است، گفت: کمک بهیاران ردهٔ تعریف شده قانونی در نظام بهداشت و درمان و همچنین مورد تایید دستگاه‌های دیگر هستند و در قوانین سخت و زیان‌آور و ارتقاء بهره‌وری نیز تعریف شده‌اند و همین فعالیتی را انجام می‌دهند که وزارت بهداشت در حال حاضر به بهانه انجام این کار‌ها، کمک پرستاران را جذب می‌کنند.

دبیرکل خانه پرستار افزود: کمک بهیاران رده قانونی مصوب شده با کریکلوم‌های آموزشی هستند و همین کار‌ها را انجام می‌دهند و در حال حاضر نیز ۵۰ هزار نفر کمک بهیار تربیت شده و آماده به کار وجود دارد و این رده از سوی جهاد دانشگاهی و انجمن پرستاری تعریف شده‌اند.

وی تصریح کرد: بنابراین ما یک نیاز داریم و برای برطرف کردن این نیاز‌ها در حال حاضر ۵۰ هزار نیروی تربیت شده وجود دارد و وزارت بهداشت اگر ریگی به کفش ندارد؛ می‌تواند از این نیرو‌ها استفاده کند و دلیلی ندارد از افراد ۴ میلیون تومان بگیرد و کمک پرستار تربیت کند، در حالی که کمک بهیاران با هزینه ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان تربیت می‌شدند و این کار‌ها را انجام می‌دادند. وی با ادعای وجود رانت‌های مالی در خصوص تربیت کمک پرستار گفت: یک سری مسائل و رانت‌های مالی در خصوص تربیت کمک پرستاران وجود دارد و برخی از این مسیر می‌خواهند به رانت‌های مالی برسند.

شریفی مقدم بیان کرد: کارهای اولیه بیمار، تخصصی نیست و کارهایی نیست که گفته شود از ۴ سال پیش تاکنون تغییر کرده است، ضمن اینکه شرایط ورود به کمک بهیاری در گذشته سیکل بوده است و در حال حاضر دیپلم است و با دوره چهار ماهه این کار‌ها را یاد می‌گیرند و کار سختی نیست و‌‌ همان کارهایی است که همراهان بیماران نیز انجام می‌دهند، بنابراین پرواضح است که اگر هدف، نیاز مردم بود؛ این نیاز با بکارگیری کمک بهیار‌ها برطرف می‌شد و دیگر نیازی به تربیت کمک پرستار نبود. وی در خصوص علت مطرح شدن بحث تربیت کمک پرستار گفت: برخی سهامداران و روسای بیمارستان‌های خصوصی به دنبال نیروی انسانی هستند که با کمترین حقوق و دریافتی و انتظارات وظایف پرستاری را انجام دهند و هزینه کمتری برای آنان دربر داشته باشند.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری اظهار کرد: تربیت کمک پرستار از نظر سازمان نظام پرستاری رده مجعول و غیرقانونی است، مگر اینکه در آینده بهیار وجود نداشته باشد و اسم آن را کمک پرستار بگذارند و تمام وظایف بهیاران را عینا برای آن تعریف کنند که در این صورت مورد قبول است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق بند ۵ ماده ۳ قانون نظام پرستاری همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف رده‎های مختلف پرستاری از وظایف و اختیارات سازمان است و هر رده‌ای که بخواهد در وزارت بهداشت تعریف شود، باید نظر سازمان نظام پرستاری هم به عنوان بالا‌ترین مرجع و تخصصی‌ترین و صاحب نظر‌ترین ارگان برای مسائل پرستاری گرفته می‌شد که مطلقا در این موضوع این اتفاق نیفتاده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.