“بانک دی” در یک مورد ۵۰ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است

media

رادیوفرانسه:
امیر خجسته، نمایندۀ همدان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیتۀ تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفته است که برغم ادعای این بنیاد که هرگونه فساد در بنیاد شهید را انکار کرده، دست کم ۳۰ هزار سند در تأئید فساد در بنیاد شهید دارد که اگر رییس مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد همۀ آنها را رو می کند. نمایندۀ همدان و قهاوند در مجلس دهم شورای اسلامی گفته است : علاوه بر بنیاد شهید، “بانک دی” نیز منشاء فسادهای هنگفت از جمله سرقت پول و زمین خواری بوده به طوری که تنها در یک مورد ۵۰ هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۱۰ میلیارد یورو) توسط این بانک مفقود شده است. گفتنی است که بانک دی تنها در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است.

امیر خجسته در جای دیگری از سخنانش افزوده است که هم مجلس نهم هم مجلس کنونی از تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و همچنین انتشار نتایج تحقیق دربارۀ این بنیاد و بانک دی جلوگیری کرده اند. وی تصریح نموده است که علاوه بر رییس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، برادر او، آیت الله صادق آملی لاریجانی، که ریاست قوۀ قضاییه را برعهده دارد از کلیه مستندات مربوط به فساد در بنیاد شهید آگاه است.

امیر خجسته تأکید کرده است که پرونده هایی در مورد فساد در بنیاد شهید در قوۀ قضاییه تشکیل و تعدادی نیز تاکنون در این ارتباط دستگیر شده اند. نمایندۀ همدان در جای دیگری از سخنانش افزوده است که فشارهای سیاسی در داخل و خارج از مجلس همواره مانع از ادامۀ تحقیق دربارۀ فساد در بنیاد شهید بوده اند. او گفته است که برغم این فشارها با تلاش های کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ۵۰۰ میلیارد تومان از مبالغ نامعلومی که توسط صرافی بانک دی به دبی منتقل شده بود، به کشور بازگردانده شده است. امیر خجسته تأکید کرده است که هم اکنون نیز تعدادی از نمایندگان مجلس مانع از قرائت گزارش کمیتۀ تحقیق و تفحص دربارۀ بنیاد شهید و بانک دی در مجلس می شوند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.