اعتراض ۳۷۱ فعال دانشجویی به وزارت علوم: چرا مقابل نهادهای قانون‌شکن نمی‌ایستید؟

۳۷۱ نفر از دست اندرکاران نشریات دانشجویی از سراسر کشور در نامه‌ای به معاون وزیر علوم گلایه خود را از کم توجهی مسئولان آن وزراتخانه نسبت به نشریات دانشجویی و ایجاد فشار بر این نشریات ابراز داشتند. ….

به گزارش کلمه، در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه فشارهای غیرقانونی بر اهالی قلم در دانشگاه ها فزونی یافته، تصریح شده است که نشریات دانشجویی نه تنها در ماه های اخیر به کرات به زیر تیغ تیز توقیف رفته اند، بلکه روند گزارشات برخی محافل خاص دانشگاهی به مراجع قضایی و نهادهای بیرون از دانشگاه ها افزایش یافته و بر احضارها و تهدیدها و … افزوده شده است.

امضاکنندگان این نامه از معاون فرهنگی وزیر علوم پرسیده‌اند: آزادی بیان و قانون محوری ای که بارها و بارها در سخنان و اظهارنظرات شما شنیده شده است، در کجای کارنامه چندساله عملکرد معاونت فرهنگی وزارت علوم مشهود است؟ کجا مجموعه مدیریت فرهنگی وزارت علوم از حقوق فعالین نشریاتی در برابر هجمه نهادهای بیرون از دانشگاه حمایت کرده است؟ کجا در اختلاف میان برخی مسئولین قانون گریز و دانشجویانی که پناهگاهی جز قانون ندارند، طرف قانون و قانون مداری را گرفته است؟

در بخشی از این نامه به گزارش انصاف نیوز آمده است:

نشریات دانشجویی نه تنها در ماه های اخیر به کرات به زیر تیغ تیز توقیف رفته اند، بلکه روند گزارشات برخی محافل خاص دانشگاهی به مراجع قضایی و نهادهای بیرون از دانشگاه ها افزایش یافته و بر احضارها و تهدیدها و … افزوده شده است. البته هر روز هم بهانه های جدیدی برای این فشارها و برخوردهای غیرقانونی تراشیده می شود؛ یک روز بر خلاف نص صریح قوانین و نظر اکثریت شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، انتشار تبلیغات انتخاباتی (البته در عمل فقط برای یک طیف سیاسی) بهانه برخورد با نشریه ای می شود و روز دیگر انتشار نام یا تصویر رئیس جمهور دوران اصلاحات، مستمسک بستن در نشریات دانشجویی می گردد؛ دردآور آنجاست که مسئولین فرهنگی در دانشگاه ها در حالی این چنین با نشریات دانشجویی برخورد می کنند که رئیس دولت از عدم ممنوعیت انتشار تصویر یا نام آقای خاتمی سخن گفته است و حتی مقامات قضایی زیرمجموعه قوه قضائیه …، انتشار تصویر آقای خاتمی را ممنوع و یا جرم ندانسته و در این باره حکم برائت می دهند، اما شما در این میان در برابر استعلام چندین و چندباره دانشگاه ها، حتی حاضر به پاسخ گویی کتبی وفق مقررات موجود نمی شوید!

ریاست شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم
پرسش ما از جناب عالی، پرسشی شفاف و واضح است؛ آزادی بیان و قانون محوری ای که بارها و بارها در سخنان و اظهارنظرات شما شنیده شده است، در کجای کارنامه چندساله عملکرد معاونت فرهنگی وزارت علوم مشهود است؟ کجا مجموعه مدیریت فرهنگی وزارت علوم از حقوق فعالین نشریاتی در برابر هجمه نهادهای بیرون از دانشگاه حمایت کرده است؟ کجا در اختلاف میان برخی مسئولین قانون گریز و دانشجویانی که پناهگاهی جز قانون ندارند، طرف قانون و قانون مداری را گرفته است؟ چند بار به مسئولین فرهنگی دانشگاه ها به دلیل نقض مکرر مقررات و اعمال نظارت های غیرقانونی و سانسور نشریات قبل از انتشار و یا ندادن پروانه امتیاز انتشار نشریه به دانشجویان و یا عدم تأسیس یا تشکیل کمیته ناظر و یا عدم رعایت ترکیب قانونی آن و یا عدم حمایت مادی و معنوی از نشریات دانشجویی تذکر داده است؟ با کدام برخورد غیرقانونی کدام مسئول فرهنگی در کدام دانشگاه برخورد کرده و کجا قاطعانه بر صیانت از اصل ۲۴ قانون اساسی پافشاری کرده است؟!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.