ضبط تصاویر واژگون شدن کشتی مهاجران در مدیترانه

نیروی دریایی ایتالیا تصاویر حادثه مرگبار واژگون شدن یک کشتی مهاجران در دریای مدیترانه را ضبط کرده اما موفق به نجات ۵۶۲ نفر شده است. ….

بی بی سی:
حادثه ظاهرا در نتیجه یورش سرنشینان به یک سمت قایق پس از مشاهده یک کشتی نجات روی داد. بعد از حادثه پنج جسد پیدا شد. هنگام برگشتن قایق مردم عاجزانه از عرشه آویزان بودند یا به دریا می افتادند. یک قایق گشتی ایتالیایی به نام بتیکا با انداختن شناور و جلیقه های نجات به کمک آنها شتافت و یک گشتی دیگر ایتالیایی قایق های نجات فرستاد. همین قایق گشتی بعدا در روز چهارشنبه ۱۰۸ مهاجر دیگر را در حادثه ای جداگانه نجات داد.

در روزهای اخیر تقریبا ۶۰۰۰ مهاجر که سعی داشتند خود را به طور غیرقانونی با شناورهای غیرقابل اطمینان به اروپا برسانند نجات یافته اند.
سازمان های کمک رسانی می گویند که از زمان به توافق رسیدن اتحادیه اروپا و ترکیه برای مهار شمار قایق هایی که از دریای اژه به یونان می روند، عبور از مدیترانه از طریق لیبی به ایتالیا مسیر اصلی برای مهاجران شده است. در همین حال نیروی دریایی ایتالیا عملیاتی بی سابقه را در آب های نزدیک به لیبی برای بیرون کشیدن لاشه یک قایق مهاجران که آوریل سال گذشته غرق شد شروع کرده است. حداکثر ۷۰۰ نفر مردند که مرگبارترین حادثه در دریای مدیترانه طی چند دهه بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.