معوقات مزدی ۵۰۰۰ کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق

جمعی از کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق در تماس با ایلنا از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند. ….


ایلنا:

از قرار معلوم، دستمزد اسفند این کارگران ساعاتی پیش پرداخت شده است اما مزایا و عیدی و حق سنوات سال گذشته این کارگران همچنان پرداخت نشده باقی مانده است. دستمزد فروردین ماه این کارگران نیز که تعداد آن‌ها حدود ۵۰۰۰ نفر و با قراردادهای شغلی مختلف شامل رسمی، شرکتی، قرارداد معین و روزمزد مشغول به کار هستند هنوز پرداخت نشده است. ظاهرا مدیرعامل شرکت، کمبود بودجه را علت این دیرکرد عنوان کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.