تصاویری از مراسم اول ماه مه امسال در تهران، مقابل خانۀ کارگر با حضور بخش وسیعی از کارگران مستقل با شعارهای خودشان

شعارهایی نظیر: «اصلاح نظام دستمزد»، «امنیت شغلیٰ»، «آزادی تشکل‌های کارگری»، «پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی»، «اصلاح قراردادهای موقت» ، «یادآوری جایگاه مقام کارگر»،«کارگر-کارگر اتحاد-اتحاد» ….

شعارهایی نظیر: «اصلاح نظام دستمزد»، «امنیت شغلیٰ»، «آزادی تشکل‌های کارگری»، «پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی»، «اصلاح قراردادهای موقت» ، «یادآوری جایگاه مقام کارگر»،«کارگر-کارگر اتحاد-اتحاد»، «ما خواهان اجرای همسان سازی حقوق کارگران بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم»، «قرارداد موقت نظام برده داری»،  «قیمت حقیقی استفاده از کالاهای خارجی بیکار شدن کارگران است»، «روی آوردن به مسیر واردات بزرگترین بی عدالتی است»، «دولت محترم تقاضا داریم دیون تامین اجتماعی را پرداخت کنید»،‌ »ما خواستار امنیت شغلی کارگران قراردادی هستیم»، «حقوق دستمزد مصوب شورای عالی کار خلاف ماده ۴۱ قانون کار و هرگز جوابگوی معیشت خانواده‌های کارگری نخواهد بود»، «تقدیس کار و تکریم کارگر باید در راس برنامه ها باشد» و «باید با کاستن از هزینه های زائد، سهم دستمزد در هزینه‌های تولید افزایش یابد»

—————————————–
منبع: گزارشگران
http://gozareshgar.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.