کارگران اخراجی معدن چشمه پونه جاده را بستند

تعدادی از کارگران این معدن درتماس‌های جداگانه به ایلنا گفتند همه ما خواهان دریافت معوقات مزدی سال ۹۴ و بازگشایی معدن هستیم. ….

ایلنا:
از قرار معلوم این کارگران پس از بی‌نتیجه بودن مذاکراتی که در روزهای گذشته با مدیران اداری شهرستان و استان کرمان داشته‌اند تصمیم به برپایی اجتماع صنفی امروز گرفتند. معترضان مدعی هستند که تا این لحظه مسئولان مربوطه آنطور که باید به خواسته‌های قانونی آنها توجه نشده است.
آنها یادآور می‌شوند که در سال  ۹۴ و درست در زمانی که هنوز فعالیت معدن چشمه پودنه متوقف نشده بود نیز برای پیگیری معوقات مزدی خود حرکت‌های صنفی انجام داده بودند اما که در نهایت به اخراج دست کم یک نفر از همکاران متخصص آنها منجر شده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.