جهانگیری:کمبودمنابع آبی تهدیدآینده کشور است

معاون اول رییس جمهور گفت:یکی از تهدیدهای آینده کشور کمبود منابع آبی بوده و مدیریت آب برای امروز و آینده کشور بسیار ضروری و لازم است. ….

مهر:
اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در جریان افتتاح چندین پروژه کشاورزی و دامی در شهرستان پیشوا با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای استفاده درست از منابع آبی در عرصه کشاورزی گفت: گسترش آبیاری نوین و مدرن یکی از برنامه های مهمی است که از سوی دولت دنبال می شود و سیستم بانکی و دولت نیز برای گسترش و توسعه این موضوع کمک خوبی را انجام می دهد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.