تظاهرات سه میلیون نفری در برزیل برای برکناری رئیس جمهور

روز یکشنبه ١٣ مارس/٢٣ اسفند، تنها در شهر سائوپولو، بیش از پانصد هزار نفر راه‌پیمایی کردند. این شهر بزرگ برزیلی در طول تاریخ خود هیچگاه شاهد چنین تجمعی نبود. ….

media

رادیوفرانسه:
پلیس برزیل، کل تظاهرکنندگان را در سراسر کشور بیش از سه‌میلیون نفر برآورد کرده است. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل که به حزب چپ کارگر تعلق دارد طی ماه‌های گذشته با مشکلات فزایندۀ سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است. بحران اقتصادی، رکود، اختلاف شدید طبقاتی و بخصوص شیوع فساد، برزیل را اینک تقریباً فلج کرده است. اکثر شعارهای تظاهرکنندگان به فساد رهبران اشاره داشت. مردم، دیلما روسف را مسئول رکود کنونی می‌دانند که در ٢۵ سال اخیر سابقه نداشته است.

قبل از برگزاری تظاهرات بزرگ، رئیس جمهور قبلی برزیل، لولا داسیلوا که “مرشد” سیاسی دیلما روسف محسوب می‌شود نیز به فساد متهم شد. او به پولشویی و سوءاستفاده در قراردادهای نفتی متهم است. خانم روسف نیز از سوی یک سناتور متهم شده که در حساب‌های مربوط به ساخت سد بزرگ بلومونته دستکاری کرده و از این طریق هزینۀ تبلیغات انتخاباتی خود را در دو دوره – ٢٠١٠ و ٢٠١۴- تأمین نموده است. بدین ترتیب جایگاه سیاسی دیلما روسف و حامی محبوبش “لولا”، سخت متزلزل شده است. خبرگزاری رویترز گوشزد می‌کند که اکثر شرکت‌کنندگان در تظاهرات دیروز (یکشنبه ١٣ مارس)، مردمان طبقۀ متوسط بودند.

به نظر می‌رسد که قشرهای فقیرتر جامعۀ برزیلی که در عین حال پشتیبان و ذخیرۀ اصلی رأی برای حزب کارگر هستند، چندان اشتیاقی به شرکت در اعتراضات نشان نداده‌اند. تظاهرات و اعتراضات برزیلی‌ها که احتمالاً ادامه خواهد داشت، یک هدف سیاسی مشخص را دنبال می‌کند: اعمال فشار بر پارلمان برای برکنار کردن خانم دیلما روسف.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.